องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งหัวช้าง
อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ที่ ๑๗๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file ประชาสัมสัมพันธ์และเผยแพร่ ร่าง ข้อกำหนดว่าด้วยการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ ประมวลจริยธรรมส่วนท้องถิ่น พ.ศ...
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ขอความอนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์งาน"มหกรรมไกล่เกลี่ย หนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบปะประชาชน ครั้งที่ ๒๙ จังหวัดลำพูน grade
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ในร่ม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file เอกสารประกาดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidbing) เลขที่ ๑/๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโป่งแดง หมู่ที่ 5- บ้านสัญชัย หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview129
insert_drive_file ประกาศองค์บริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ Over Lay สายทางบ้านโป่งแดง หมู่ที่ 5- บ้านสัญชัย หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview117

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 grade
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file แผนจัดหาพัสดุปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview139

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม