องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งหัวช้าง
อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง การจัดกิจกรรมตามโครงการแข่งขันฟุตบอลประชาชน ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล มาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลหนองล่อง
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ เทศบาลตำบลอุโมงค์ พ.ศ.๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ลพ.ถ.๔๑๐๔๔ สายนายหล้าจันทร์ บุญปั๋น หมู่ที่ ๔ บ้านหัวขัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) grade
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ลพ.ถ.๔๑๐๑๙ หลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) grade
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ลพ.ถ.๔๑๐๑๙ หลังองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( grade
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรัตเสริมเหล็ก ลพ.ถ.๔๑๐๑๑ ถนนสายดอยแก้ว-แม่นาว๊ะ หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidbing ) grade
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย นายศิวกร หัวยาว หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding) grade
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง grade
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview75
insert_drive_file แผนจัดหาพัสดุปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview193

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม