messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งหัวช้าง
อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
folder คู่มือบริการสำหรับประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน:การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
ชื่อเรื่อง: คู่มือสำหรับประชาชน:การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    ชื่อไฟล์: 1l4w5PtFri101156.pdf   ดาว์นโหลดไฟล์นี้
คู่มือสำหรับประชาชน:การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
ชื่อเรื่อง: คู่มือสำหรับประชาชน:การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ    ชื่อไฟล์: 3HcVbDvFri95023.pdf   ดาว์นโหลดไฟล์นี้
คู่มือสำหรับประชาชน:การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
ชื่อเรื่อง: คู่มือสำหรับประชาชน:การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน    ชื่อไฟล์: E5SjsdlFri94939.pdf   ดาว์นโหลดไฟล์นี้
คู่มือสำหรับประชาชน:การรับชำระภาษีป้าย
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
ชื่อเรื่อง: คู่มือสำหรับประชาชน:การรับชำระภาษีป้าย    ชื่อไฟล์: nxxJ1tAFri94903.pdf   ดาว์นโหลดไฟล์นี้
คู่มือสำหรับประชาชน:การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
ชื่อเรื่อง: คู่มือสำหรับประชาชน:การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์    ชื่อไฟล์: 9SgucvDFri94821.pdf   ดาว์นโหลดไฟล์นี้
1 - 5 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1 2