messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งหัวช้าง
อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
folder แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ แก้ไขครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
ชื่อเรื่อง: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ แก้ไขครั้งที่ ๔/๒๕๖๖    ชื่อไฟล์: wTyNxn5Thu22853.pdf   ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ทบทวนครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ แก้ไขครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
ชื่อเรื่อง: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ทบทวนครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ แก้ไขครั้งที่ ๓/๒๕๖๖    ชื่อไฟล์: C3k4pTKThu22709.pdf   ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
ชื่อเรื่อง: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖    ชื่อไฟล์: FsA4jzmThu22552.pdf   ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ทบทวนครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
ชื่อเรื่อง: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ทบทวนครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖    ชื่อไฟล์: pXWnKXjThu22330.pdf   ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ทบทวนครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
ชื่อเรื่อง: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ทบทวนครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๖    ชื่อไฟล์: oTslwpsThu22154.pdf   ดาว์นโหลดไฟล์นี้
1 - 5 (ทั้งหมด 44 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9