องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งหัวช้าง
อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 1/1 หมู่ 4 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160 หมายเลขโทรศัพท์ : 085-6950751 หมายเลขโทรสาร : 053-975286การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 9
เดือนนี้ 6,660
เดือนที่แล้ว 10,076
ทั้งหมด 24,918

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เชิญชวนลงทะเบียนรับจองการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยสามารถเริ่มจองได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
photo ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
photo ประชาสัมพันธ์ การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
photo ประชาสัมพันธ์ การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
photo ประชาสัมพันธ์เรื่อง งานป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77 |
insert_drive_file ปชช. ป้องกันสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งหัวช้าง อําเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลําพูน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file เรื่อง มอบอำนาจของสำนักปลัด
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file เรื่อง มอบอำนาจของกองคลัง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file เรื่อง มอบอำนาจของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้อำนวยการกอง รักษาราชการแทน
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file เรื่อง มอบอำนาจของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file เรื่อง มอบอำนาจของกองสวัสดิการสังคม
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file เรื่อง มอบอำนาจของกองช่าง
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
insert_drive_file เรื่อง ยกเลิก และแต่งตั้งผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : |
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ถา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 091-069-1582
นายศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ถา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 091-069-1582
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564