องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งหัวช้าง
อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
folder หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จังหวัดลำพูน เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
ชื่อเรื่อง: ประกาศ ก.อบต.จังหวัดลำพูน เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ    ชื่อไฟล์: YEGydWHThu103825.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
ชื่อเรื่อง: ประกาศ ก.อบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘    ชื่อไฟล์: Yf9IQXiThu103612.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file ประกาศ ก.อตต.จังหวัดลำพูน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
ชื่อเรื่อง: ประกาศ ก.อตต.จังหวัดลำพูน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563    ชื่อไฟล์: Na0PacXThu103524.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน (ฉบับ 2) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
ชื่อเรื่อง: ประกาศ ก.อบต.จังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล สายงานการสอน (ฉบับ 2) พ.ศ. 2562    ชื่อไฟล์: 30ddB3nThu103308.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
insert_drive_file ประกาศ กจ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
ชื่อเรื่อง: ประกาศ กจ. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2562    ชื่อไฟล์: 5WYUpgaThu101802.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
1 - 5 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1 2 3