องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งหัวช้าง
อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 57
ชื่อเรื่อง: ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562    ชื่อไฟล์: pGSG9gGWed25343.PDF    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 55
ชื่อเรื่อง: ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563    ชื่อไฟล์: yjcxzUeWed25710.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 58
ชื่อเรื่อง: ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564    ชื่อไฟล์: Cf99ri9Wed30317.PDF    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 12
ชื่อเรื่อง: เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง    ชื่อไฟล์: uECHAs9Thu83535.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 15
ชื่อเรื่อง: เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง    ชื่อไฟล์: hd8A0rZThu84657.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 13
ชื่อเรื่อง: เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง    ชื่อไฟล์: C8QxRuoThu84934.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
เรื่อง สถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 12
ชื่อเรื่อง: เรื่อง สถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง    ชื่อไฟล์: S8QbD8UThu85102.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
เรื่อง เ การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเเล่นการพนัน พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 12
ชื่อเรื่อง: เรื่อง เ การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเเล่นการพนัน พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง    ชื่อไฟล์: LnYqfsIThu85230.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้
เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2563
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 13
ชื่อเรื่อง: เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2563    ชื่อไฟล์: OPV32bKThu85322.pdf    ดาว์นโหลดไฟล์นี้