องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งหัวช้าง
อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 1/1 หมู่ 4 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160 หมายเลขโทรศัพท์ : 085-6950751 หมายเลขโทรสาร : 053-975286การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 17
เดือนนี้ 3,790
เดือนที่แล้ว 4,454
ทั้งหมด 13,380

account_box กองการศึกษา
นางอภิญญา อุปหนอง
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางอภิญญา อุปหนอง
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางอภิญญา อุปหนอง
นักวิชาการศึกษา
นางอภิญญา อุปหนอง
นักวิชาการศึกษา
นางจตุพร คำวิลัย
เจ้าพนักงานธุรการ
นางจตุพร คำวิลัย
เจ้าพนักงานธุรการ
นางบัวจอน นันทเสน
ครู คศ.2
นางบัวจอน นันทเสน
ครู คศ.2
นางสาคร บุตรจุมปา
ครู คศ.2
นางสาคร บุตรจุมปา
ครู คศ.2
นางนวลจันทร์ อุ่นเรือน
ครู คศ.1
นางนวลจันทร์ อุ่นเรือน
ครู คศ.1
นางสาวเกษดา ชันดู
ครู คศ.1
นางสาวเกษดา ชันดู
ครู คศ.1
นางสาวจิรนันท์ คำอ่อน
ครู คศ.1
นางสาวจิรนันท์ คำอ่อน
ครู คศ.1
นางสุทิน ก้างยาง
ครู คศ.1
นางสุทิน ก้างยาง
ครู คศ.1
นางสาวธนากานต์ นะกาลัง
ูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธนากานต์ นะกาลัง
ูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนารี สุตำ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนารี สุตำ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพรรษา สุตำ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพรรษา สุตำ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุรีย์พร เสาร์เย็น
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุรีย์พร เสาร์เย็น
ผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ถา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 091-069-1582
นายศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ถา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 091-069-1582