องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งหัวช้าง
อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 1/1 หมู่ 4 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160 หมายเลขโทรศัพท์ : 085-6950751 หมายเลขโทรสาร : 053-975286การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 14
เดือนนี้ 3,787
เดือนที่แล้ว 4,451
ทั้งหมด 13,377

account_box ฝ่ายสภา
นายไชยเทพ เสาร์เย็น
ประธานสภา อบต.ทุ่งหัวช้าง
นายไชยเทพ เสาร์เย็น
ประธานสภา อบต.ทุ่งหัวช้าง
นางเกี๋ยง ปันไก่
รองประธานสภา อบต.ทุ่งหัวช้าง
นางเกี๋ยง ปันไก่
รองประธานสภา อบต.ทุ่งหัวช้าง
นายวิโรจน์ ปันอ้าย
เลขานุการนายก อบต.
นายวิโรจน์ ปันอ้าย
เลขานุการนายก อบต.
นายก๋อง ตั๋นตะนะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นายก๋อง ตั๋นตะนะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นายสุขุม อุ่นเรือน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นายสุขุม อุ่นเรือน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นายไชยเทพ เสาร์เย็น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นายไชยเทพ เสาร์เย็น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นายวิโรจน์ ปันอ้าย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายวิโรจน์ ปันอ้าย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายนรินทร์ มังกา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายนรินทร์ มังกา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายประสงค์ ปุ๊ดบี้
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
นายประสงค์ ปุ๊ดบี้
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
นายวิโรจน์ จันทร์คำ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
นายวิโรจน์ จันทร์คำ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
นายก๋องดี คำสุข
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นายก๋องดี คำสุข
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นายเกี๋ยง ปันไก่
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นายเกี๋ยง ปันไก่
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นายเกรียงวงค์ สุต๋า
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
นายเกรียงวงค์ สุต๋า
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
นายสมเพชร ถาเงิน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
นายสมเพชร ถาเงิน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
นายตอน ก้อนจันทร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
นายตอน ก้อนจันทร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
นายผัดลือ อุ่นเรือน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
นายผัดลือ อุ่นเรือน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
นายลิใจ สุต๋า
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
นายลิใจ สุต๋า
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
นายชัยณรงค์ คำฝั้น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
นายชัยณรงค์ คำฝั้น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ถา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 091-069-1582
นายศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ถา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 091-069-1582