องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งหัวช้าง
อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
account_box ฝ่ายสภา
นายไชยเทพ เสาร์เย็น
ประธานสภา อบต.ทุ่งหัวช้าง
โทร : 091-8780866
นายศรีลัย ติ๊บแก้ว
รองประธานสภา อบต.ทุ่งหัวช้าง
โทร : 061-0867956
นายรุ่งโรจน์ เรืองทรัพย์
เลขานุการสภา
โทร : 092-9720281
นายศรีลัย ติ๊บแก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 061-0867956
นายไชยเทพ เสาร์เย็น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 091-8780866
นายสิริพงษ์ คำจม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
โทร : 061-2062239
นายชัยเดช คำตั๋น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
โทร : 062-5730190
นายพันธ์เสาร์ หัวยาว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
โทร : 061-5042027
นายพลเทพ สุต๋า
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
โทร : 065-3291220
นายศรชัย ปุ๊ดปี้
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
โทร : 089-2661244
นายจำเริญ อุ่นเรือน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
โทร : 065-5864977