องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งหัวช้าง
อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
account_box กองช่าง
นายรุ่งโรจน์ เรืองทรัพย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นายภาณุมาศ ยานะวิน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
-
นายช่างโยธา (ปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน)
นายกฤษณศักดิ์ พยุงศักดาภาส
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายสุอูน อ่อนใจ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า