องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งหัวช้าง
อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 1/1 หมู่ 4 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160 หมายเลขโทรศัพท์ : 085-6950751 หมายเลขโทรสาร : 053-975286การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 52
เดือนนี้ 3,825
เดือนที่แล้ว 4,489
ทั้งหมด 13,415

account_box คณะผู้บริหาร
นายศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ถา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 091-069-1582
นายศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ถา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 091-069-1582
นายสาคร เงินอ่อน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 096-328-8339
นายสาคร เงินอ่อน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 096-328-8339
นายสุอิน ปันไก่
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 080-790-2077
นายสุอิน ปันไก่
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 080-790-2077
นายนวลจันทร์ คำตั๋น
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 086-184-0149
นายนวลจันทร์ คำตั๋น
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 086-184-0149
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ถา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 091-069-1582
นายศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ถา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 091-069-1582