องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งหัวช้าง
อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
account_box คณะผู้บริหาร
นายบันพุฒ คำตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 097-9811889
นายเกี๋ยง ปันไก่
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 093-1652968
นายสาคร เงินอ่อน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 096-3288339
นายสิทธิ บุญปั๋น
เลขานุการ
โทร : 0979857826