messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งหัวช้าง
อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
account_box คณะผู้บริหาร
นายบันพุฒ คำตา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 093-3277871
นายสุขุม อุ่นเรือน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 081-1684169
นางทิพวรรณ นะกาลัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 098-0623410
นายสิทธิ บุญปั๋น
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 097-9857826