messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งหัวช้าง
อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด : วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายบันพุฒ คำตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายรุ่งโรจน์ เรืองทรัทย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เป็นผู้กล่าวรายงาน #หัวข้อการบรรยาย 1. พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 2. พระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 การขอรับเงินช่วยเหลือในคดีอาญา บรรยายโดยวิทยากรจาก สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
ผู้โพส : admin