องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งหัวช้าง
อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ จัดรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ออกบริการเพื่ออุปโภค-บริโภค ณ อารามบ้านหนองผำ
รายละเอียด : วันที่ 13 มีนาคม 2566 นายบันพุฒ คำตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต. ลงพื้นที่ จัดรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ออกบริการเพื่ออุปโภค-บริโภค ณ อารามบ้านหนองผำ เขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
ผู้โพส : admin