ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ติดต่อสอบถามได้ที่ อบต.ทุ่งหัวช้าง หรือ โทรศัพท์สอบถาม 053-975286

ชื่อไฟล์ : tnlpZpbWed31450.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : DhJMnGFWed31511.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ZPtAr9eWed31511.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : QfRxo1xWed31511.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : Yx4sjn9Wed31511.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : YMujtdtWed31525.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : YqvYV4gWed31525.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้