ชื่อเรื่อง : ประกาศ!!! ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ทั้ง 7 แห่งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ วันที่ 18 - 31 ธันวาคม 2564 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ชื่อไฟล์ : 9UEOuJLWed24528.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้