ชื่อเรื่อง : ขอความอนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์งาน"มหกรรมไกล่เกลี่ย หนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบปะประชาชน ครั้งที่ ๒๙ จังหวัดลำพูน
รายละเอียด : ด้วย กระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำพูน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน จัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน ครั้งที่ ๒๙ จังหวัดลำพูน โดยมีท่านสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน ภายใต้แนวคิด "มีหนี้ต้องแก้ไข รุกก้าวไปอย่างยั่งยืน" เพื่อเป็นทางเลือกในการยุติข้อพิพาทให้แก่ลูกหนี้ด้วยกระบวนการทางเลือก (ก่อนฟ้องและหลังฟ้อง) โดยมีเป้าหมายสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องไกล่เกลี่ยหนี้สิน การเจรจาลดดอกเบี้ย ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การลดปัญหาในเรื่องการฟ้องร้องและการถูกยืดทรัพย์สินขายทอดตลาด ภายใต้พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.๒๕๖๒ ให้แก่กลุ่มลูกค้าสถาบันการเงินและลูกหนี้เปราะบาง เช่นหนี้บัตรเครดิต หนี้รายย่อย หนี้ครัวเรือน หนี้ SNES หนี้เกษตรกรและหนี้กองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ) ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ชื่อไฟล์ : eHej18bFri91643.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้