ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง ประกาสผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๕)edit แก้ไขข้อมูล

ชื่อไฟล์ : adRnT7JWed15922.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้