องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งหัวช้าง
อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 1/1 หมู่ 4 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160 หมายเลขโทรศัพท์ : 085-6950751 หมายเลขโทรสาร : 053-975286

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 170
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 9.00 น. งานสาธารณสุข อบต.ทุ่งหัวช้าง ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งหัวช้าง ผู้นำชุมชน และ อสม. หมู่ที่ 9 ต.ทุ่งหัวช้าง... [15 พฤศจิกายน 2564]
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 9.00 น. งานสาธารณสุข อบต.ทุ่งหัวช้าง ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งหัวช้าง ผู้นำชุมชน และ อสม. หมู่ที่ 9 ต.ทุ่งหัวช้าง... [12 พฤศจิกายน 2564]
งานจัดเก็บราายได้ กองคลัง ได้สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและข้อมูลป้ายในเขต อบต.ทุ่งหัวช้าง ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. - 15 พ.ย. 64 [1 พฤศจิกายน 2564]
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ขอขอบพระคุณ ชมรมอาสากู้ภัยร่วมใจลำพูน ที่ได้มอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม ชุด ppe และผ้าขาว ให้แก่ผู้ป่วย ผู้กักตัว และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน [23 ตุลาคม 2564]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

forum ประกาศ
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างเป็นการชั่วคราว
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่องปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างเป็นการชั่วคราว grade
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างเป็นการชั่วคราว grade
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
photo ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างที่ได้รับสมัครเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]   attach_file [เอกสาร 5]   attach_file [เอกสาร 6]   attach_file [เอกสาร 7]   attach_file [เอกสาร 8]   attach_file [เอกสาร 9]   attach_file [เอกสาร 10]   attach_file [เอกสาร 11]   attach_file [เอกสาร 12]   attach_file [เอกสาร 13]   attach_file [เอกสาร 14]   attach_file [เอกสาร 15]   attach_file [เอกสาร 16]   attach_file [เอกสาร 17]   attach_file [เอกสาร 18]   attach_file [เอกสาร 19]   attach_file [เอกสาร 20]   attach_file [เอกสาร 21]   attach_file [เอกสาร 22]   attach_file [เอกสาร 23]   attach_file [เอกสาร 24]   attach_file [เอกสาร 25]   attach_file [เอกสาร 26]   attach_file [เอกสาร 27]   attach_file [เอกสาร 28]   attach_file [เอกสาร 29]   attach_file [เอกสาร 30]   attach_file [เอกสาร 31]   attach_file [เอกสาร 32]   attach_file [เอกสาร 33]   attach_file [เอกสาร 34]   attach_file [เอกสาร 35]  
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถส่วนกลาง
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]   attach_file [เอกสาร 5]  

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายรุ่งโรจน์ เรืองทรัพย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 089-753-4510
นายรุ่งโรจน์ เรืองทรัพย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 089-753-4510
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564
folder รายงานผลการดำเนินการ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในองค์กร ประจำปี
ศูนย์ยุติธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ