องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งหัวช้าง
อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 1/1 หมู่ 4 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160 หมายเลขโทรศัพท์ : 085-6950751 หมายเลขโทรสาร : 053-975286การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 131
เดือนนี้ 6,679
เดือนที่แล้ว 10,120
ทั้งหมด 24,902

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง จัดประชุมสภาองค์กาารบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง [14 มิถุนายน 2564]
วันที่ 11 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างออกตรวจให้คำแนะนำผู้ประกอบกิจการ เพื่อขออนุญาตกรมพลังงานต่อไป [11 มิถุนายน 2564]
วันที่ 10 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 นายศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน... [10 มิถุนายน 2564]
วันที่ 10 เดือมิถุนายน พ.ศ. 2564 นายศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง นำเจ้าหน้าที่ อบต.ทุ่งหัวช้าง เข้าดำเนินการตัดต้นไม้ที่ขีดขวางการจราจร ถนนทางเข้าบ้านสัญชัย... [10 มิถุนายน 2564]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เชิญชวนลงทะเบียนรับจองการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยสามารถเริ่มจองได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป grade
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
photo ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ grade
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview54
photo ประชาสัมพันธ์ การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview63
photo ประชาสัมพันธ์ การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview62

forum ประกาศ
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) ครั้งที่ 3 / 2564
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง แบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง รับโอน พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview115
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ประจำปีการศึกษา 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]  
photo ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview54

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview3
ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview1
ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview1
ซื้ออาหารเสริม(นม)โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview3
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ถา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 091-069-1582
นายศักดิ์สิทธิ์ จันทร์ถา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 091-069-1582
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ