องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งหัวช้าง
อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง 1/1 หมู่ 4 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 51160 หมายเลขโทรศัพท์ : 085-6950751 หมายเลขโทรสาร : 053-975286

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 53
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 19 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างร่วมกับเจ้าหน้าที่อำเภอทุ่งหัวช้าง มอบถุงยังชีพให้แก่ หมู่10 บ้านหนองผำ [20 ตุลาคม 2564]
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวในพื้นที่ [17 ตุลาคม 2564]
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ขอขอบพระคุณ ท่าน สส. รังสรรค์ มณีรัตน์ ที่ได้สนับสนุนหน้ากากอนามัยและยาฟ้าทะลายโจร เพื่อจะได้นำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป [13 ตุลาคม 2564]
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ขอขอบคุณทุกหน่อยงาน ที่ได้มามอบของกินของใช้ให้แก่ผู้กักตัว ในพื้นที่ [12 ตุลาคม 2564]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ติดต่อสอบถามได้ที่ อบต.ทุ่งหัวช้าง หรือ โทรศัพท์สอบถาม 053-975286
photo ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
photo ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
photo ประชาสัมพันธ์ รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลความรู้และวิธีป้องกันโรคไหม้ข้าว poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview46

forum ประกาศ
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถส่วนกลาง
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]   attach_file [เอกสาร 5]  
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่องปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างเป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม)
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างเป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม) grade
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง grade
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
จ้างเหมาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview4
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายรุ่งโรจน์ เรืองทรัพย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 089-753-4510
นายรุ่งโรจน์ เรืองทรัพย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้างปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
โทร : 089-753-4510
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2563
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564
folder รายงานผลการดำเนินการ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในองค์กร ประจำปี
ศูนย์ยุติธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ