ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาล ศาลาใจบ้าน หมู่ 4 บ้านหัวขัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง