ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง