ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง