ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินใหญ่ (หินลิปแลป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง